(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@kolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania w Gminie Kolbuszowa

Nabór uzupełniający 

W dniach od 19 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w pokoju nr 2, w godzinach od 8:00 do 14:30.

Na kompletny wniosek składają się:

 1. Deklaracja udziału w projekcie.
 2. Podpisana jednostronnie umowa użyczenia miejsca na wykonanie instalacji (2 egzemplarze).
 3. Potwierdzenie dokonania wpłaty na wykonanie weryfikacji technicznej.
 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego prawo własności lub do dysponowania budynkiem (do wglądu: wyciąg z Ksiąg Wieczystych lub wypis z Ewidencji Gruntów).
 5. Dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego (do wglądu – jeżeli dotyczy).

Urządzenia dostępne w projekcie:

 • gazowe kotły kondensacyjne (wszystkie miejscowości),
 • automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą (wszystkie miejscowości),
 • automatyczne kotły centralnego ogrzewania na ekogroszek (nie dotyczy miejscowości: Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa Dolna),
 • zespoły podgrzewu ciepłej wody użytkowej do współpracy z kotłami na biomasę i ekogroszek.

Przypominamy:

Realizacja projektu planowana jest na lata 2018 – 2019, pod warunkiem uzyskania przez Gminę Kolbuszowa dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Projekt ma charakter parasolowy, co oznacza, że Beneficjent – Gmina Kolbuszowa przygotowuje, zleca i koordynuje montaż instalacji możliwych do wykonania w ramach projektu.

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do projektu jest  wymiana dotychczasowego źródła ciepła na paliwa stałe – a więc demontaż starego oraz instalacja nowego kotła (dostępnego w projekcie).

Projektem nie mogą więc zostać objęte:

– nowobudowane budynki,

– budynki, w których aktualnym źródłem ciepła jest kocioł gazowy.

Inne warunki uczestnictwa w projekcie zostały zawarte w Regulaminie naboru wniosków.

Każda osoba składająca wniosek jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem!

 

Do pobrania:

 • Data aktualizacji: 2019-01-07 12:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 112 803