(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@kolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa

Zachwaszczenie 

                          Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa

 

         W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo pożarowe, proszę właścicieli swoich nieruchomości o wywiązywanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów.

         Nadmieniam, że likwidacja chwastów powinna być prowadzona systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Zaniechanie ich zwalczania prowadzi do degradacji gruntów, powodując ich utratę albo ograniczenie  wartości użytkowej. Brak prowadzenia działań pielęgnacyjnych (koszenia) powoduje, iż grunty te stwarzają zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów leśnych. Stają się siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni. Ponadto, utrudniają użytkowanie i pielęgnację nieruchomości sąsiednich. Zaniedbana nieruchomość często stanowi miejsce dzikiego składowania odpadów.

         Informuję, że w sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, to zaniechanie jej wykoszenia może rodzić odpowiedzialność wynikającą z art. 82 ustawy Kodeks wykroczeń.

         Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o zadbanie o wygląd estetyczny swoich nieruchomości i podjęcie stosownych działań, za co z góry serdecznie dziękuję.

 

                                                                                                                                        Burmistrz Kolbuszowej

  • Data aktualizacji: 2019-03-11 13:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 130 237