(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@kolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

RUSZA PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

W dniu 19 września 2018 roku o godz. 1800 w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz działań termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budownictwo  jednorodzinne.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Realizacja programu planowana jest na lata 2018–2029.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach internetowych:

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/

  • Data aktualizacji: 2019-08-14 13:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 164 284