(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy!

Budki lęgowe dla jerzyków 

Wszyscy w ostatnim czasie odczuwamy, niespotykane od lat, uciążliwe działanie komarów. Powodem tego są majowe ulewy, na skutek których powstały liczne zastoiska i rozlewiska wody, tworzące idealne środowisko dla mnożących się owadów. Pomimo zalet jakie niosą za sobą zabiegi odkomarzania środkami chemicznymi, należy zwrócić uwagę, iż takie działania nie są obojętne dla innych, także pożytecznych owadów, chociażby pszczół. Dlatego też, aby ograniczyć populacje komarów na terenie naszej gminy, zdecydowałem o zastosowaniu ekologicznej metody zwiększającej populacje gatunków ptaków z rodziny jerzykowatych. W tym celu zostały już zakupione budki lęgowe, które zostaną zamontowane na obiektach użyteczności publicznej, tym samym dając szansę ptakom na ulokowanie się w nich.

Jerzyki zwyczajne naturalnie występują na terenie całej Europy i są to ptaki, które żywią się przede wszystkim drobnymi owadami szczególnie komarami, mogąc ich schwytać dziennie około 20 tysięcy. Żyją w koloniach, w związku z czym zasadne jest instalowanie budek w grupach, umożliwiając na osiedlenie się w nich ptasich rodzin jeszcze w tym roku. Natomiast niezasiedlone, będą czekały na swoich mieszkańców przez przyszłe lata. Zgodnie z opinią ornitologów, najbardziej odpowiednie do montażu budek dla jerzyków będą wysokie obiekty (minimum 5 metrów nad ziemią) z wolną przestrzenią, z których mogłyby swobodnie wylatywać.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie spadkowi populacji jerzyka zwyczajnego, będącego pod ochroną, która maleje przede wszystkim z powodu prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych. Zwiększenie populacji tego gatunku na terenach naszej gminy pozwoli na osiągniecie długofalowego efektu redukcji liczebności niechcianych owadów. Proces dokonania zamierzenia w postaci zamontowania budek lęgowych dla jerzyków, będzie wymagał dużego zaangażowania ze strony wielu osób, a miejsce montażu zostanie tak wytypowane, aby możliwie najefektywniej ograniczyć intensywne i jakże kłopotliwe dla wszystkich działanie komarów.

             

Burmistrz Kolbuszowej

  • Data aktualizacji: 2020-05-20 08:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 283 745