(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

Informacje dotyczące instalacji OZE w projekcie „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”

OZE 

Instalacje fotowoltaiczne

W ramach realizacji projektu montowane będą instalacje fotowoltaiczne typu on–grid, gdzie nadwyżka/niedobór energii bilansowane są poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną. Posiadacz tego typu mikroinstalacji fotowoltaicznej jest prosumentem, czyli jednocześnie producentem i konsumentem energii – produkowana przy pomocy paneli fotowoltaicznych energia jest zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki prądu trafiają do zakładu energetycznego. W dedykowanym dla prosumentów systemie rozliczeń (opustów) niezbędnym jest posiadanie podpisanej umowy kompleksowej o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Wykonanie zgłoszenia instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego należeć będzie do obowiązków Wykonawcy montującego instalacje.

System typu on–grid jest powszechnie stosowany w domach przyłączonych do sieci elektrycznej. Tego rodzaju instalacja składa się z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych, inwertera (inaczej falownika; części odpowiedzialnej za zamianę napięcia prądu stałego na zmienne o napięciu sieciowym wynoszącym 230 V), liczników informujących o produkcji i zużyciu prądu oraz części przyłączających system do sieci i zabezpieczeń.

Z uwagi na rozwój technologii w zakresie instalacji fotowoltaicznych, Gmina Kolbuszowa zwróciła się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość zmiany mocy jednostkowej paneli fotowoltaicznych z 300 Wp na 340 Wp.

Instalacje fotowoltaiczne, które będą montowane w ramach projektu:

- instalacje o mocy min. 2  kW zastąpione zostaną instalacjami o mocy min. 2,38 kW,
- instalacje o mocy min. 2,4 kW zastąpione zostaną instalacjami o mocy min 2,72 kW,
- instalacje o mocy min. 3,0 kW zastąpione zostaną instalacjami o mocy min 3,4 kW.

Dla każdej z instalacji możliwe będzie zamontowanie falownika jednofazowego lub trójfazowego.

Kotły na biomasę – pellet

Zgodnie z założeniami projektu mieszkańcom zapewnia się wymianę wyeksploatowanego źródła ciepła na paliwo stałe, demontaż starego oraz montaż nowego kotła. Obowiązek utylizacji zdemontowanego źródła ciepła spoczywać będzie na Wykonawcy nowej instalacji.

Przed wymianą kotła, każdy z mieszkańców zobowiązany będzie do uzyskania opinii kominiarskiej dotyczącej stanu kominów spalinowych i wentylacyjnych.

Montowane kotły spełniać będą wymagania 5 klasy normy PN EN 303-5:2012 dotyczącej sprawności i cieplnej granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Kotły montowane w ramach projektu:

- kocioł o mocy min. 15 kW,

- kocioł o mocy min. 20 kW,

- kocioł o mocy min. 25 kW.

Powietrzne pompy ciepła do c.w.u.

W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż pomp ciepła powietrze – woda z układem sterowania wraz z zasobnikiem c.w.u. Pompy typu MONOBLOK charakteryzują się kompaktową i hermetyczną budową, tak więc dla tych urządzeń nie wymaga się przeprowadzania odpłatnych, corocznych kontroli szczelności czy też rejestracji pompy ciepła w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Powietrzne pompy ciepła montowane w ramach projektu:

- pompy o mocy min. 3,4 kW z zasobnikiem 200 l,

- pompy o mocy min. 3,4 kW z zasobnikiem 300 l.

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u.

Gruntowe pompy ciepła montowane w ramach projektu to pompy typu glikol/woda służące do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, z pionową sondą gruntową.

Kolektor pionowy daje możliwość pozyskiwania ciepła nawet na działce o niewielkiej powierzchni. Głębokość odwiertu dla gruntowej pompy ciepła jest ściśle uzależniona od takich czynników jak, dostępność miejsca czy ilość energii potrzebnej do uzyskania z gruntu.
W ramach projektu zakłada się głębokość odwiertów w zakresie 30 – 99 m. Ilość wykonanych odwiertów dostosowana będzie do mocy pompy.

Zakres projektu obejmuje również dostawę i montaż zasobników c.w.u. o pojemności
200 – 300 l.

Pompy ciepła montowane w ramach projektu:

- pompy o mocy min. 6 kW,
- pompy o mocy min. 10 kW,
- pompy o mocy min. 13 kW.

Wszystkie instalacje OZE w okresie trwałości projektu (5 lat od zakończenia projektu tj. od daty przekazania ostatniej transzy dofinansowania), stanowić będą własność Gminy.
Po zakończeniu okresu trwałości projektu instalacje zostaną nieodpłatnie przekazane Mieszkańcom na własność, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami. Zakłada się, że w okresie trwałości projektu cała instalacja OZE zostanie zamortyzowana. Nie przewiduje się wystąpienia podatku od darowizny obciążającego Mieszkańca.

Aktualnie wciąż prowadzony jest nabór wniosków dla wszytskich rodzajów instalacji. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

http://www.srodowisko.kolbuszowa.pl/162-gospodarka-niskoemisyjna/370-rozwoj-oze-w-gminie-kolbuszowa/413-nabor-wnioskow-na-liste-rezerwowa-w-projekcie-pn-rozwoj-odnawialnych-zrodel-energii-w-gminie-kolbuszowa.html

  • Data aktualizacji: 2021-02-25 12:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 376 195