(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Akty Prawa Miejscowego

  • Uchwała Nr XXXV/400/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolbuszowa
  • Data aktualizacji: 2021-10-20 13:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 439 793