(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Rozwój OZE w gminie Kolbuszowa

Realizacja projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa” – ważny komunikat

Ważny komunikat 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa!

 

Zgodnie z treścią Regulaminu osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania w ramach Projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa” zobowiązane są do dokonania wpłaty pierwszej transzy wkładu własnego w realizację Projektu.

Wszyscy Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w Projekcie i znaleźli się na liście podstawowej uczestników projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa” (do pobrania) zostali poinformowani pisemnie o konieczności dokonania przedmiotowej wpłaty.

Należy ją wykonać przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Kolbuszowa nr:

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLBUSZOWEJ: 81 9180 0008 2001 0001 7792 0067

Wysokość wkładu własnego wynosi:

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej: 1500 zł,
– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie montażu kotła na biomasę: 1500 zł,
– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie montażu powietrznej pompy ciepła: 1000 zł,
– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie montażu gruntowej pompy ciepła: 4000 zł.

W tytule przelewu należy podać numer wniosku, który został przypisany podczas jego rejestracji.

Ostateczna wysokość wkładu własnego Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w Projekcie zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2020–2021.

  • Data aktualizacji: 2020-09-18 12:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 326 675