(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Rozwój OZE w gminie Kolbuszowa

Nabór wniosków na listę rezerwową w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa”

OZE 

Burmistrz Kolbuszowej przypomina, że w dalszym ciągu można składać wnioski na listę rezerwową w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Nabór wniosków będzie prowadzony do odwołania.

W ramach Projektu można uzyskać dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej, kotła opalanego biomasą, powietrznej pompy ciepła oraz gruntowej pompy ciepła.

Projekt ma charakter „parasolowy”, co oznacza, że to Gmina przygotowuje, zleca i koordynuje montaż instalacji dostępnych w Projekcie. Realizacja projektu planowana jest na lata 2020–2021.

Na kompletny wniosek składają się:

 • Formularz zgłoszeniowy (1 egz.)
 • Deklaracja udziału w projekcie (1 egz.)
 • Umowa użyczenia nieruchomości (2 egz.)
 • Oświadczenie o pomocy de minimis (1 egz.) – dotyczy wszystkich osób wnioskujących o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej
 • Dokument potwierdzający prawo własności – wyciąg z ksiąg wieczystych, akt notarialny, postanowienie sądu lub umowa najmu/dzierżawy/użyczenia
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie przynajmniej jednego z kryteriów społeczno-ekonomicznych (jeśli dotyczy) – szczegóły w Regulaminie
 • Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowo budowanego (dot. zasiedlenia budynku nowo budowanego)

Do pobrania:

 1. Regulamin naboru wniosków
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Deklaracja udziału w projekcie
 4. Umowa użyczenia nieruchomości (x2)
 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 6. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowo budowanego (dot. zasiedlenia budynku nowo budowanego)

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się telefonicznie z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 17 2271 333 wew. 340.

 • Data aktualizacji: 2021-10-20 13:49
 • |
 • Licznik odwiedzin: 439 795