(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Rozwój OZE w gminie Kolbuszowa

Weryfikacje techniczne budynków pod kątem możliwości montażu instalacji OZE

Informacja 

Przypominamy, że bezwzględnym warunkiem zakwalifikowania Wnioskodawcy do  otrzymania dofinansowania w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa” jest przeprowadzenie weryfikacji technicznej w budynku, którego dotyczy wniosek – sprawdzenie technicznych możliwości wykonania instalacji OZE wraz z określeniem optymalnych miejsc montażu instalacji.

Firma Ascalor Sp. z o.o., ul. Radawska 10, 37–522 Wiązownica wyraziła gotowość wykonania przedmiotowych weryfikacji technicznych u Mieszkańców Gminy Kolbuszowa. W tym celu po złożeniu wniosku przez Mieszkańca przedstawiciel ww. podmiotu kontaktuje się telefonicznie z Wnioskodawcą, w celu umówienia terminu wykonania weryfikacji technicznej na jego nieruchomości.

Koszt przeprowadzenia weryfikacji technicznej ponoszony jest w całości przez Mieszkańca.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się telefonicznie z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 17 2271 333 wew. 340.

  • Data aktualizacji: 2020-09-18 12:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 326 764