(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

CEEB

CEEB – OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O POSIADANYM ŹRÓDLE CIEPŁA OD 1 LIPCA

CEEB 
CEEB 

Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek zgłoszenia, czym się ogrzewa mieszkania, domy i lokale. Obowiązek złożenia deklaracji będzie ciążył na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Co się znajdzie w deklaracji?

W deklaracji trzeba będzie podać imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby. Właściciel lub zarządca nieruchomości będą zobowiązani podać numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, o ile takie posiadają. Deklaracja ma zawierać informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu
i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jak można złożyć deklaracje?

Deklaracje będzie można składać:

1) w formie papierowej - wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej (dla wszystkich budynków znajdujących się na terenie gminy Kolbuszowa);

2) w formie elektronicznej – na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ .

Termin złożenia deklaracji

Obowiązek obejmie źródła ciepła lub źródła spalania paliw, które były eksploatowane w dniu ogłoszenia. Od tego czasu będzie 12 miesięcy na złożenie deklaracji dla budynków istniejących. W przypadku nowych budynków, jest to 14 dni od otrzymania decyzji
o zakończeniu budowy lub uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Obowiązek złożenia deklaracji został wzmocniony sankcjami karnymi. Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.

Więcej informacji znajduje się na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

  • Data aktualizacji: 2021-10-20 13:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 438 939