(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@kolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Plan gospodarki niskoemisyjnej

W związku z odnotowaniem na terenie Gminy Kolbuszowa przekroczenia norm jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia pyłem PM2,5, pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem, konieczne było podjęcie działań, celem ograniczenia szkodliwej emisji.

Wobec powyższego, został opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa, w którym wskazano działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku. Efektem tych działań będzie poprawa jakości powietrza w naszej Gminie.

Jednym z działań koniecznych do podjęcia, w celu ograniczenia niskiej emisji, jest zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnym ograniczeniu energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych.

ikona pdfUchwała Nr XV/191/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa.

Załącznik do Uchwały Nr XV/191/15 - Plan gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXV/342/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa

ikona pdfZałącznik do Uchwały Nr XXV/342/16 - Plan gospodarki niskoemisyjnej

  • Data aktualizacji: 2019-01-07 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 112 828