(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Wymiana kotłów

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” – informacje o projekcie

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa" 

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski o wymianę kotłów w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”. Podczas spotkania zostały omówione kwestie dotyczące dalszych czynności związanych z realizacją projektu.

Informacje na temat realizacji projektu – materiał informacyjny. (link)

Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie między Gminą Kolbuszowa a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Następnie zostaną wszczęte procedury przetargowe, w wyniku których zostaną wybrane podmioty, które podejmą się realizacji zadania polegającego na wymianie starych kotłów opalanych paliwami stałymi na nowe ekologiczne kotły.

W dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia wniosku o wymianę kotła. Zgłoszenia są umieszczane na liście rezerwowej według kolejności wpływu. Zakwalifikowanie do projektu będzie możliwe w przypadku rezygnacji udziału uczestnika z listy podstawowej.

  • Data aktualizacji: 2022-01-17 12:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 470 728