(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Wymiana kotłów

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” – informacje na temat poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek)

 

W nawiązaniu do informacji przedstawionych na spotkaniu w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” w dniu 11 kwietnia 2019 r. przypominamy, że z uwagi na kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 montaż kotłów na ekogroszek z dofinansowaniem jest możliwy jedynie w przypadku budynków nie posiadających wewnętrznej instalacji gazowej.

W związku z powyższym zachęcamy Mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, a zostali wykluczeni z uwagi na ww. kryterium – do złożenia deklaracji o udział w projekcie w zakresie wymiany starego kotła na kocioł gazowy lub kocioł opalany biomasą – w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub kotły opalane biomasą).

  • Data aktualizacji: 2022-01-17 12:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 470 732