(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Wymiana kotłów

Nabór uzupełniający wniosków w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania"

Uzupełniający nabór wniosków 

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa mogą składać wnioski w uzupełniającym naborze realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”. Nabór dotyczy kompletowania listy montowanych kotłów w celu realizacji Projektu. W przypadku rezygnacji lub usunięcia osób z listy podstawowej, będzie ona systematycznie uzupełniana nowo przyjętymi wnioskami w zależności od rodzaju dostępnych kotłów. Deklaracja złożona przez Mieszkańca zostanie umieszczona na liście podstawowej pod warunkiem, że będzie kompletna, a Deklarujący będzie aplikował o kocioł będący w posiadaniu Beneficjenta (Gminy Kolbuszowa).

W ramach Projektu możliwa jest wymiana starych kotłów węglowych na:

  • gazowe kotły kondensacyjne,
  • automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą.

Nabór uzupełniający wniosków od Mieszkańców będzie prowadzony od 17 października 2019r. do 31 marca 2020r. bądź do wyczerpania limitu dostępnych kotłów, przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, w pokoju nr 2, w godz. od 800 do 1430.  

Lista dostępnych kotłów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru uzupełniającego.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w Projekcie

Załącznik nr 3 – Umowa Użyczenia (x2)

  • Data aktualizacji: 2021-11-25 14:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 447 664