(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Wymiana kotłów

Przedłużono nabór uzupełniający wniosków w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania"

Wymiana kotłów 

Z uwagi na wolne miejsca, w dalszym ciągu można składać wnioski w naborze uzupełniającym o udział w Projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Nabór wniosków będzie prowadzony do odwołania. Projekt ma charakter „parasolowy”, co oznacza, że to Gmina przygotowuje, zleca i koordynuje montaż instalacji dostępnych w Projekcie. Realizacja projektu planowana jest w terminie do końca 2020.

Na kompletny wniosek składają się:

  • Deklaracja udziału w projekcie (1 egz.)
  • Umowa użyczenia (2 egz.)
  • Dokument potwierdzający prawo własności lub do dysponowania budynkiem – wyciąg z ksiąg wieczystych lub wypis z rejestru gruntów
  • Dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego

– jeśli dotyczy – szczegóły w Regulaminie

Do pobrania:

Regulamin naboru uzupełniającego

Załącznik nr 1 – Lista dostępnych kotłów

Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w Projekcie

Załącznik nr 3 – Umowa Użyczenia (x2)

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się telefonicznie z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 17 2271 333 wew. 340.

  • Data aktualizacji: 2021-11-25 14:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 447 678