(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Opłaty za odpady

W świetle uchwały nr IV/37/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. od 1 lutego 2019 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wynosić one będą odpowiednio:

 

Rodzaj nieruchomości

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego położonego na terenie

miasta

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego położonego na terenie

wsi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych zlokalizowanych w budynkach

wielolokalowych

Za odpady segregowane

Za odpady niesegregowane

Za odpady segregowane

Za odpady niesegregowane

Za odpady segregowane

Za odpady niesegregowane

Gospodarstwa

1 osobowe

25,50

40,50

21,00

36,00

16,50

27,00

Gospodarstwa

2 osobowe

46,50

54,00

36,00

51,00

25,50

43,50

Gospodarstwa

3-4osobowe

51,00

69,00

46,50

58,50

36,00

54,00

Gospodarstwa

5 i więcej osobowe

58,50

76,50

55,50

66,00

46,50

58,50

 

Miesięczna stawka opłaty z części nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne

jednorodzinne, wielolokalowe, gdzie stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie

prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność nie ulega zmianie i wynosi:

 

 

Objetość pojemnika

 

Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości nie zamieszkałych (za pojemnik)

Za odpady zmieszane

Za odpady segregowane

60 L

29,00 zł

14,25 zł

110 l

53,30 zł

27,00 zł

120 l

57,00 zł

29,25 zł

240 l

112,50 zł

57,75 zł

1,1 m3

262,50 zł

138,00 zł

7 m3

1335,00 zł

690,00 zł

9 m3

1537,50 zł

945,00 zł

worek 0,08 m3

49,00 zł

23,25 zł

 

Wyliczone opłaty zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem należy bez wezwania wnosić w terminie

do 15-go dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek jej ponoszenia.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

(ul. Piekarska 15 lub ul. Obrońców Pokoju 21).

 

  • Data aktualizacji: 2020-02-21 11:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 241 444