Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-09-19 00:25:17

Aktualności

Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kolbuszowa w 2020 roku

Odbiór wyrobów zawierających azbest 

Urząd Miejski w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kolbuszowa w 2020 roku.

Wnioski na odbiór azbestu należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 2 lub na ul Piekarskiej 15 (biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w terminie do 29 lutego 2020 roku.