Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-10-25 10:27:47

Aktualności

Informacja dla Mieszkańców sołectw gminy Kolbuszowa

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Kolbuszowej nr XXIII/272/20 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 1, ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie wsi nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W związku z powyższym dla Mieszkańców sołectw gminy Kolbuszowa ogłasza się dodatkowy odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w miesiącu październik 2020 r. Pozostałe miesiące tj. listopad i grudzień 2020 r. pozostają bez zmian.

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)
w miesiącu październik dla poszczególnych miejscowości:

Miejscowość

Daty odbioru odpadów   niesegregowanych (zmieszanych) w miesiącu październik 2020 r.

Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Przedbórz

6, 20

Kolbuszowa Dolna

14, 28

Kolbuszowa Górna

13, 27

Kupno, Poręby Kupieńskie

14, 28

Nowa Wieś, Zarębki

7, 21

Świerczów, Werynia

15, 29

Widełka nr 1-400, 832-835, Kłapówka

7, 21

Widełka powyżej nr 401

13, 27

Burmistrz Kolbuszowej