Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-09-25 13:39:34

Aktualności

Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa – aktualizacja Regulaminu

 

W związku z realizacją projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa w partnerstwie z gminą Dzikowiec, konieczna była aktualizacja Regulaminu naboru wniosków oraz udziału w projekcie.

W Regulaminie zostały uszczegółowione zapisy dotyczące warunków oraz terminów dokonywania wpłaty drugiej transzy przez Uczestników projektu.

Regulamin – obowiązujący od dnia 10 sierpnia 2020 r.