Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-10-25 10:19:48

Aktualności

Uzupełniający nabór wniosków na dostawę i montaż pomp ciepła do c.w.u.

Ogłoszenie przetargu 

Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinasowania na dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła do c.w.u. (do ogrzewania ciepłej wody użytkowej). Nabór wniosków na listę rezerwową w ramach projektu pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020 prowadzony będzie do odwołania.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2020–2022.

Do pobrania:

1) Regulamin naboru wniosków

2) Formularz zgłoszeniowy

3) Deklaracja udziału w projekcie

4) Umowa użyczenia nieruchomości (x2)

5) Oświadczenie o pomocy de minimis – w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się telefonicznie z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 17 2271 333 wew. 340.