Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-10-25 09:58:27

INFORMACJA PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

newsInformuje się właścicieli nieruchomości, że na terenie Gminy Kolbuszowa, działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Punkt prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, tel ( 17) 22 75 227, (17) 2271 922.

Odbiór odpadów odbywał się będzie  w następujących godzinach:

PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła", czyli spod posesji. Do PSZOK nie będzie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane spod posesji, zgodnie z harmonogramem.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Kolbuszowa.

Poniżej zamieszczono szczegółowy Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - plik do pobrania

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Burmistrz Kolbuszowej