Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-10-24 10:13:43

PROCEDURY USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Poniżej zamieszczone procedury przedstawiają stan prawny w zakresie usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

1.Schemat obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac i przedstawiazakres obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

procedura 2a

2. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest - obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest.

procedura 3

3. Całokształt prac oraz postępowania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z pozostałości azbestu:

procedura 4

4. Zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza!

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą).

Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych!

Więcej informacji w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa na lata 2015 - 2032"

Opracował: Grzegorz Łagowski