Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-10-25 10:07:29

Rozwój OZE w gminie Kolbuszowa

Nowa nazwa projektu i aktualizacja Regulaminu – „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”

 

W związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii  w Gminie Kolbuszowa w partnerstwie z gminą Dzikowiec, projekt przyjmuje nazwę „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”.

W Regulaminie zostały uszczegółowione zapisy dotyczące warunków uczestnictwa oraz przygotowania i realizacji Projektu.