Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-09-19 02:14:35

Wpływ niskiej emisji na jakość powietrza

Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, w szczególności:

Dopóki stężenie każdej z tych substancji w powietrzu jest w normie, dopóty nie ma problemu. Zatrute wymienionymi powyżej substancjami powietrze ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie, żywotność całych ekosystemów oraz poszczególnych roślin i zwierząt.