Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-09-25 13:51:48

Ogniwa fotowoltaiczne

Instalacja ogniw fotowoltaicznych jest systemem, którego zadaniem jest zamiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Odbywa się to dzięki wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaicznego, polegającego na powstawaniu siły elektromotorycznej w materiałach o niejednorodnej strukturze, podczas ich ekspozycji na promieniowanie. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, więc aby korzystać z energii elektrycznej musimy zainstalować falownik (inwerter), który zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Ogniwa słoneczne łączy się ze sobą w układy zwane modułami fotowoltaicznymi, a te z kolei służą do budowy systemów fotowoltaicznych.

Do produkcji ogniw fotowoltaicznych stosuje się: krzem monokrystaliczny, krzem polikrystaliczny lub krzem amorficzny i jego stopy.

Rodzaj materiału zastosowanego w ogniwie wiąże się ze sprawnością i kosztami produkcji - inaczej z wydajnością i kosztem zakupu wyprodukowanego z danego rodzaju krzemu urządzenia. Ogniwa monokrystaliczne stosuje się najczęściej przy mocach do 150-180 W na jeden panel fotowoltaiczny. Natomiast ogniwa polikrystaliczne są stosowane dla mocy powyżej 200 W, przy jednym panelu fotowoltaicznym. Krzem amorficzny i jego stopy stosuje się dla najbardziej zaawansowanych technologii.

Wydajność całego systemu w dużej mierze zależy od nasłonecznienia uzyskiwanego w skali roku w miejscu, gdzie zamontowana jest instalacja. Im większa ilość słonecznych dni i im mocniejsze promieniowanie tym więcej jesteśmy w stanie uzyskać energii elektrycznej z danej instalacji. Istotnym elementem montażu jest także kierunek i kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych (nie umieszcza się ich na północnej części dachu, czy też w miejscach, gdzie przez większość dnia panuje zacienienie przez drzewa lub budynki). Idealnym miejscem dla montażu paneli są dachy budynków i ich elewacje. Instalacje mogą być również posadowione na powierzchni ziemi - wówczas montuje się je na specjalnej konstrukcji zapewniającej odpowiedni kąt ich nachylenia.

Zalety zainstalowania systemu fotowoltaicznego w gospodarstwie domowym:

Wady zainstalowania systemu fotowoltaicznego w gospodarstwie domowym: