Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2022-01-26 17:46:23

Wymiana kotłów

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” – przypomnienie o wpłacie zadatku

 

Przypominamy o zbliżającym się ostatecznym terminie dokonywania wpłaty zadatku przez uczestników projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”.

Zadatek w wysokości 1000,00 zł brutto stanowi pierwszą transzę wkładu własnego Beneficjenta w inwestycję polegającą na wymianie koła c.o., natomiast niedokonanie przedmiotowej wpłaty w terminie do 10 maja 2019 r. jest równoznaczne z rezygnacją Państwa udziału w Projekcie.

Wpłaty należy dokonać na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Kolbuszowa:

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLBUSZOWEJ: 33 9180 0008 2001 0001 7792 0058

(poddziałanie 3.3.1 – kotły gazowe oraz kotły na biomasę)

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLBUSZOWEJ: 06 9180 0008 2001 0001 7792 0059

(poddziałanie 3.3.2 – kotły na ekogroszek)

Tytułem wpłaty należy podać: adres lokalizacji wymiany kotła, imię i nazwisko właściciela budynku, w którym jest planowana inwestycja.